Behandlingsaktiviteter

BEHANDLINGSAKTIVITETER

Behandlingsaktiviteter for Rødekro Badmintonklub


 


Version 1,0 - 06.02.2018

Ansvar for databeskyttelse

Pia Kryger Mikkelsen, Pileparken 14, 6230 Rødekro

Mette Hundrup, Mjølsvej 6, 6230 Rødekro

Hvad kan vores IT-system, og hvordan har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-system?

Vores IT-system:

Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt. Vi modtager med 3 måneders mellemrum notifikation om fornyelse af password. Systemet er opsat til, at vi ikke samler flere informationer ind end dem vi skal bruge. Medlemsoplysninger på gamle medlemmer slettes. Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?

Vi opbevarer CPR-nr. samt børneattester på vores foreningscomputer, som er beskyttet af password, som kun formand og kasserer kender til

Hvem videregives oplysningerne til?

Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nr. til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nr. og oplysninger om strafbare forhold til DGI, hvis børneattesten giver anledning til dette. Ved indberetning af motionister til Aabenraa Kommune videregives CPR-nr.

Hvornår sletter vi personoplysninger med højere grad af beskyttelse?

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, slettes straks efter behandlingsformålet er opfyldt CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke

Hvem behandler vi oplysninger om?

Medlemmer – almindelige personoplysninger Bestyrelsesmedlemmer – almindelige personoplysninger Trænere – Udvidet oplysninger med højere beskyttelse

Formål med behandling af personoplysninger

Indhentelse af børneattester på trænere Udbetaling af løn, godtgørelser, skatteindberetninger til trænere og andre, som tilkommer penge fra foreningen. Indberetning af motionisters cpr.nr. til kommunen ifm. rekvirering af offentligt tilskud til klubben.

Hvad gør vi, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet. Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

Personoplysninger med højere grad af beskyttelse

Cpr.nr. Strafbare forhold ifm. indhentning af børneattester